EPIM oppdrag

Prendo ledet høsten 2016 et prosjekt for EPIM med mål om å finne en felles løsning for risikostyring på norsk sokkel. Formålet med arbeidet var å utforske behovet blant oljeselskapene, samt å beregne forventet kostnad og nytte ved å utvikle og implementere en slik løsning.

Sitat fra Tor Inge Gran, EPIM QHSE Domain and Exploration & Production Subsurface Domain Responsible:

«Effektiv deling av risikoinformasjon i lisensene på norsk sokkel er helt avgjørende for godt beslutningsunderlag for felles forvaltning. Basert på et initiativ fra en gruppe av EPIMs medlemmer, ble det utarbeidet et Business Case for å belyse muligheter og utfordringer knyttet til et slikt forslag. Prendo ledet dette prosjektet og involverte de forskjellige interessenter på en meget god måte. Forslaget til videreføring av initiativ vil bli fremlagt EPIM styre og Generalforsamling i løpet av 2017»

EPIM er en non-profit medlemsorganisasjon for olje og gass operatørselskapene på norsk sokkel. EPIM tilbyr en rekke IT-løsninger og -tjenester utviklet for og med sine medlemmer, som gir støtte for å oppnå forbedret samhandling, informasjonsutveksling og effektivisering.