Samarbeid med Hugin Expert

Hugin Expert og Prendo AS inngår formell samarbeidsavtale om forskningsprosjekter og rådgivningsvirksomhet.

Samarbeidet skal bidra til å styrke begge parters arbeid med systematisering og analyse av usikkerhet og risiko som underlag for optimalisering av virksomheters beslutningsprosesser. Hugin anses som et av de ledende kompetansemiljøene på Bayesiansk nettverksmodellering i Europa. Fagmiljøet i Prendo har lang erfaring med usikkerhetshåndtering og risikostyring basert på Hugins Bayesianske nettverksteknologi. I samarbeid med Hugin vil vi styrke vår evne til å levere tilpassede og verdiskapende analyser av risiko og usikkerhet til våre kunder sier Henning Veland, daglig leder i Prendo.