Samarbeid med Wergeland Bedriftsutvikling

Wergeland Bedriftsutvikling (WBU) og Prendo inngår formelt samarbeid for å styrke begge parters bredde og dybde innen kurs/opplæring, revisjon, risikoanalyser, beredskap samt design og implementering av styringssystemer. WBU er en solid leverandør av revisjons og kvalitetstjenester, mens Prendo har sitt faglige tyngdepunkt innen risikoanalyser, beredskap og informasjonssikkerhet.

Vi er allerede sterke på kvalitet og ISO 9001 revisjon, gjennom samarbeidet med Prendo dekker vi ISO 27001, tekniske disipliner i revisjoner og dybden i risikostyringsfaget sier Siv Wergeland i WBU.

Sammen kan vi tilby kundene større faglig bredde og dybde innen våre tjenester sier daglig leder i Prendo, Henning Veland.

Siv Wergeland, WBU
Henning Veland, Prendo