GDPR-oppdrag for Norled AS

Prendo har nylig bistått Norled AS i et GDPR-forprosjekt. Forprosjektet hadde som hensikt å skape en oversikt over selskapets nåværende samsvar med de nye personvernreglene som trer i kraft 25. mai. Under forprosjektet så ble det gjennomført en overordnet GDPR gap- og risikoanalyse som grunnlag for å anbefale tiltak. Basert på disse resultatene så ble det i forprosjektet utarbeidet et forslag til en helhetlig prosjekt- og aktivitetsplan som vil sikre at Norled sikrer samsvar med de nye kravene i GDPR.

«Jeg opplevde samarbeidet med Prendo som profesjonelt og ærlig, og at deres konsulenter var faglig dyktige» sier GDPR-prosjektleder Linda Mørch i Norled.

Norled AS er et av landets største ferje og hurtigbåtrederier. Selskapet har 80 fartøy, og driver ferje- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms. Norled har satset mye på nye fartøystyper og miljøvennlig teknologi, og har tatt frem løsninger som selskapet er alene om i verden. Selskapet har mer enn 1.000 ansatte og omsetter for 2 milliarder kroner årlig. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og kontorer i Bergen og Oslo. Norled AS er et heleid datterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskap AS.

Prendo bistår flere kunder med aktiviteter for å implementere krav fra EU’s nye personvernforordning (GDPR) som trer i kraft som del av norsk lovverk 25. mai 2017. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet i GDPR- arbeidet.