Nye kurs i GDPR/personvern og informasjonssikkerhet (ISO 27001) i Bergen og Stavanger

Etter suksessen med kurs i GDPR/personvern og informasjonssikkerhet (ISO 27001) som nylig ble holdt i Oslo, så vil Prendo AS i samarbeid med Standard Online holde det samme kurset i Bergen 11. april og i Stavanger 3. mai.

EU sin nye personvernforordning trer i kraft som norsk lov 25. mai 2018 (EU General Data Protection Regulation). GDPR vil sette nye, strengere krav for håndtering av personopplysninger som vil være gjeldende for alle norske virksomheter. Forordningen sier blant annet at virksomheter må beskytte personopplysninger basert på risikonivå (risikobasert), men den beskriver få direkte krav til hvordan denne sikkerheten skal oppnås.

ISO 27001-ledelsessystem for informasjonssikkerhet er en standard som beskriver hvordan man kan oppnå en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet. Standarden utgjør således en god retningslinje for hvordan man kan oppnå en tilstrekkelig god informasjonssikkerhet for bli i samsvar med GDPR. Kurset dekker de mest relevante delene av ISO 27001-standarden sett fra et GDPR/personvern-perspektiv.  

Klikk her for mer informasjon og påmeldingsskjema til kurset i Bergen 11. april. 

Klikk her for mer informasjon og påmeldingsskjema til kurset i Stavanger 3. mai.

ISO 27001-standarden er inkludert i kursavgiften. Dette kurset kan også arrangeres som et bedriftsinternt kurs.

Kurs i personvern (GDPR) og informasjonssikkerhet

I samarbeid med Standard Online så arrangerer Prendo kurs  i GDPR, persondata og informasjonssikkerhet.

EU sin nye personvernforordning trer i kraft som norsk lov 25. mai 2018 (EU General Data Protection Regulation). GDPR vil sette nye, strengere krav for håndtering av personopplysninger som vil være gjeldende for alle norske virksomheter. Forordningen sier blant annet at virksomheter må beskytte personopplysninger basert på risikonivå (risikobasert), men den beskriver få direkte krav til hvordan denne sikkerheten skal oppnås.

ISO 27001-ledelsessystem for informasjonssikkerhet er en standard som beskriver hvordan man kan oppnå en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet. Standarden utgjør således en god retningslinje for hvordan man kan oppnå en tilstrekkelig god informasjonssikkerhet for bli i samsvar med GDPR. Kurset dekker de mest relevante delene av ISO 27001-standarden sett fra et GDPR/personvern-perspektiv.  

Lenke til kursinformasjon og påmelding.

ISO 27001-standarden er inkludert i kursavgiften. Dette kurset kan også holdes som et bedriftsinternt kurs.