Samarbeid med Hugin Expert

Hugin Expert og Prendo AS inngår formell samarbeidsavtale om forskningsprosjekter og rådgivningsvirksomhet.

Samarbeidet skal bidra til å styrke begge parters arbeid med systematisering og analyse av usikkerhet og risiko som underlag for optimalisering av virksomheters beslutningsprosesser. Hugin anses som et av de ledende kompetansemiljøene på Bayesiansk nettverksmodellering i Europa. Fagmiljøet i Prendo har lang erfaring med usikkerhetshåndtering og risikostyring basert på Hugins Bayesianske nettverksteknologi.

Samarbeid med Wergeland Bedriftsutvikling

Wergeland Bedriftsutvikling (WBU) og Prendo inngår formelt samarbeid for å styrke begge parters bredde og dybde innen kurs/opplæring, revisjon, risikoanalyser, beredskap samt design og implementering av styringssystemer. WBU er en solid leverandør av revisjons og kvalitetstjenester, mens Prendo har sitt faglige tyngdepunkt innen risikoanalyser, beredskap og informasjonssikkerhet.

Vi er allerede sterke på kvalitet og ISO 9001 revisjon, gjennom samarbeidet med Prendo dekker vi ISO 27001, tekniske disipliner i revisjoner og dybden i risikostyringsfaget sier Siv Wergeland i WBU.