Kontakt oss

Lasse har mer enn 20 års erfaring innen risikostyring fra rådgivningsvirksomhet i ulike bransjer, herunder samferdsel, prosessindustri, bank, forsikring, bygg & anlegg og olje & gass. Han har omfattende praktisk erfaring med anvendelse av hele bredden av risikostyringsfaget, fra rammeverk og prosesser til metodikk og verktøy. Lasse har lang erfaring fra topp- og mellomlederstillinger i selskaper der risikostyring og informasjonssikkerhet utgjør kjernevirksomheten. Han er sertifisert «Lead Implementer» av styringssystem for informasjonssikkerhet på ISO 27001-nivå. I tillegg til stillingen som daglig leder og senior rådgiver i Prendo er Lasse ansatt som Professor II ved Universitetet i Stavanger innen risikostyring.

 

Lasse Berg Andersen, phd daglig leder/sr.rådgiver
T: (+47) 475 11 275
E: lasse.berg.andersen@prendo.no

Prendo AS
Org.nr: 917 623 740

Postadresse:
Prendo AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger

Besøksadresse:
Ipark, Professor Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger