Kurs

På kurs i Prendo skal du oppleve at dine behov for inspirasjon, ny kunnskap og innsikt ivaretas og at kurset er nyttig for deg og din bedrift. Det betyr at vi sammen må sikre et godt utbytte for alle kursdeltagere gjennom grundige forberedelser der vi tilpasser tilnærming, innhold og eksempler på anvendelser i henholdt til deltagernes ståsted og ansvarsområder. På våre kurs vil du møte kompetente, pedagogiske og engasjerende foredragsholdere som har lang erfaring med praktisk anvendelse av det faglige innholdet. Våre ansatte har også ansvar for fag og underviser både ved Universitetet i Stavanger og ved NTNU. Kursene leveres både som åpne og bedriftsinterne kurs og kan om ønskelig skreddersys med fokus på spesifikke behov og anvendelsesområder.

Prendo tilbyr kurs og opplæring på alle nivå innen risikostyring og informasjonssikkerhet. Felles for samtlige kurs er at det er etablert læringsmål knyttet til praktisk forståelse. Et kurs kan også kombineres med et mentorprogram der en rådgiver fra Prendo står til disposisjon som diskusjonspartner og faglig støtte i arbeidet med å utvikle og implementere rammeverk og metodikk i egen virksomhet etter endt kurs.

Informasjonssikkerhet:

 • ISO 27001 – Informasjonssikkerhet
 • ISO 27005 – Risiko- og Sårbarhetsanalyser i Informasjonssikkerhetsarbeidet

Risikostyring – metoder og rammeverk:

 • Grunnkurs i risikoanalyse og risikostyring
 • Videregående kurs i risikoanalyse og styring
 • Risikobaserte styringssystemer ihht. ISO 9001
 • Helhetlig risikostyring (ERM)
 • ISO 31000 – Risikostyring
 • ISO 31010 – Risikoanalysemetodikk
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • NS 5814 – Krav til risikovurderinger
 • NS 5830/31/32 – Samfunnssikkerhet, beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger
 • Grunnkurs i Bayesiansk Nettverksmodellering
 • Videregående kurs i Bayesiansk Nettverksmodellering

Næringsspesifikke kurs i risikostyring:

 • NS 5815 – Risikovurdering av anleggsarbeid*
 • NS 5834 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger. Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom*
 • Risikoanalyser og HMS arbeid i tidlig designfase
 • Risikostyring og HMS i bygg og anleggssektoren
 • ISO 39001 – Styringssystem for trafikksikkerhet
 • Innføring i ISO 37001, anti-korrupsjon
 • EU 4 AML/CT – Antihvitvasking
 • Styring av operasjonell risiko i bank og forsikring
 • Styring av Operasjonell Risiko (gir 15 studiepoeng på MSc nivå ved Universitetet i Stavanger)
 • Risikovurderinger i havbruksnæringen
 • Risikostyring og HMS i fiskerinæringen
 • NORSOK Z-013 – Risiko og beredskap

* Tilbys i samarbeid med Standard Online.