Om oss

Prendo ble etablert for å adressere utfordringene med å gjøre risikostyring og risikoanalyser nyttige og meningsfulle. Vår misjon er således å hjelpe våre kunder til å skape varige ferdigheter i systematisk håndtering av risiko og usikkerhet som en integrert og naturlig del av virksomhetens verdiskapende prosesser.

Ordet Prendo (latin) betyr «jeg forstår» og spiller på behovet for risikoforståelse og innsikt hos beslutningstakere i alle virksomheter, offentlige og private. Uavhengig om det handler om prosjektrisiko, finansiell risiko eller HMS skal risikostyringsaktivitetene gi grunnlag for gode beslutninger. I Prendo setter vi vår ære i å tilpasse risikoanalysen og risikostyringsarbeidet til behovene, rammebetingelsene og ambisjonene i din virksomhet slik at disse aktivitetene fremstår som meningsfulle og nyttige. Du og din organisasjon skal føle trygghet fordi beslutninger og veivalg hviler på et fundament av felles risikoforståelse og erkjennelse.

Krav og forventninger til hva risikostyringsfaget skal levere stiller strenge krav til metoder og prosesser for risikoanalyse og risikostyring. Vi ser imidlertid altfor mange eksempler på bruk av svak metodikk som medfører at risikoanalysen ikke gir nødvendig kunnskap og innsikt, samt svekker organisasjonens engasjement og tro på fagområdets nytteverdi. «Risikoen for brann i bunker er 8» er et sitat fra en av våre kunder som setter ord på frustrasjonen og manglene ved dagens beste praksis.

Systematisk håndtering av risiko og usikkerhet må være en integrert og naturlig del av en organisasjons verdiskapende prosesser. Vår oppgave er å bidra til at risikostyringsprosessene i din virksomhet gir oversikt og kontroll, skaper forståelse og trygghet, og alltid oppleves som meningsfulle og nyttige.