Risikostyring

Alle virksomheter møter risiko og usikkerhet i prosessen med å skape verdier på vei mot operative- og strategiske mål. Effektiv risikostyring skal skape oversikt og risikoforståelse i din virksomhet som grunnlag for å redusere og kontrollere denne usikkerheten. Prosesser og metodikk innen risikostyring bidrar til å identifisere, systematisere og rangere trusler og uønskede hendelser, samt evaluere risiko og prioritere risikoreduserende tiltak.

Risikostyringsprosessene skal gi deg ny innsikt, åpne nye mulighetsrom, redusere antall uønskede hendelser og styrke din virksomhets konkurranseevne.

I Prendo har vi lang praktisk erfaring med å tilpasse metodikk og leveranser til dine utfordringer enten du kommer fra offentlig sektor, bygg og anleggsbransjen, bank/forsikring, mekanisk industri, olje- og gassindustrien, fiskeri/sjøfart, transportsektoren, prosessindustri eller energisektoren.

Med ditt behov som utgangspunkt gjennomføres risikoanalysene; kvalitativt eller kvantitativt; på strategisk eller operativt nivå; enkelt, oversiktlig og effektivt eller med større grad av detalj og kompleksitet.

Felles for alle risikoanalyser gjennomført av Prendo er at tilnærmingen som velges gir deg:

 • Oversikt og forståelse for risikobildet
 • Prosess og metodikk som passer inn i din virksomhet
 • Et verktøy for effektiv distribusjon og kommunikasjon av risiko som fører til bevissthet og engasjement rundt risikohåndtering i din organisasjon
 • Et komplett utgangspunkt for egne oppdateringer av risikoanalysen, samt gjenbruk av struktur og metodikk

Prendo sine tjenester innen risikostyring inkluderer:

 • Risikovurderinger
 • Helhetlig risikostyring (ERM)
 • Prosjektrisikoanalyser
 • Helhetlig barrierestyring
 • Videreutvikling av risikostyring i virksomheter
 • Helhetlige sikringsrisikoanalyser for fysisk og IT-sikring
 • Operasjonelle risikoanalyser: HAZID, HAZOP, ROS
 • Risiko- og mulighetsanalyser på strategisk nivå
 • Støtte til måling og videreutvikling av sikkerhetskultur
 • Støtte til etablering av mål, strategi og handlingsplaner for kvalitet og risikostyring
 • Støtte til design og implementering av system for risikostyring
 • Støtte til design og implementering av risikobasert rammeverk for anti-hvitvasking
 • Bow-tie analyser, Bayesianske nettverksanalyser, feiltre/hendelsestreanalyser
 • Risikovurderinger av ny teknologi og/eller nye operasjoner uten historikk og med lite kunnskap
 • Vurdering av effekten av ulike risikoreduserende tiltak (ALARP, kost-nytte)
 • Design og implementering av effektiv metodikk og system for oppfølging av risikoreduserende tiltak

Kontakt oss:

 

Lasse Berg Andersen, phd, Senior Rådgiver
Lasse har over 20 års erfaring innen risikostyring fra rådgivningsvirksomhet i ulike bransjer, herunder samferdsel, prosessindustri, bank, forsikring, bygg & anlegg og olje & gass. Han har omfattende praktisk erfaring med anvendelse av hele bredden av risikostyringsfaget, fra rammeverk og prosesser til metodikk og verktøy. Lasse har lang erfaring fra topp- og mellomlederstillinger i selskaper der risikostyring og informasjonssikkerhet utgjør kjernevirksomheten. Han er sertifisert «Lead Implementer» av styringssystem for informasjonssikkerhet på ISO 27001-nivå. I tillegg til stillingen som Senior Rådgiver i Prendo er Lasse ansatt som Professor II ved Universitetet i Stavanger innen risikostyring.
T: (+47) 475 11 275
E: lasse.berg.andersen@prendo.no

 

 

David Hager, phd, Senior Rådgiver
David har 12 års erfaring med praktisk risikostyrings- og analysearbeid fra ulike bransjer, inkludert bygg & anlegg, samferdsel, bank, forsikring og olje & gass. David har også erfaring som mellomleder innen risikostyring fra både prosjektering og rådgivingsselskap. Han er fast kursholder for Standard Norge innen Risikostyring. I tillegg til stillingen som Sr. rådgiver i Prendo er David ansatt som førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger innen risikostyring.
T: +47 988 80 050
E: david.hager@prendo.no