top of page
Mountain Sti

Mange bedrifter opplever nye både interne og eksterne krav knyttet til Informasjonssikkerhet og Risikostyring. I Prendo er vi gode på å hjelpe deg og din bedrift med å tilpasse systemer og prosesser for Informasjonssikkerhet og Risikostyring.

Informasjonssikkerhet og risikostyring

Vi bidrar til forståelse, trygghet og sinnsro.

Mange bedrifter opplever nye både interne og eksterne krav knyttet til Informasjonssikkerhet og Risikostyring. I Prendo er vi gode på å hjelpe deg og din bedrift med å tilpasse systemer og prosesser for Informasjonssikkerhet og Risikostyring. 

 

"Lasse har klart å få en stor gruppe med forskere, til å få en helt ny forståelse for risiko og omsette dette inn i rådgivningsprosessen. For meg har han vært en helt uvurderlig mentor gjennom hele prosessen."

Ellen Sofie Grefsrud, Havforskningsinstituttet

Våre Tjenester

Styringssystemer ISO 27001

Prendo hjelper deg med å utvikle og forbedre styringssystemer knyttet til Informasjonssikkerhet og/eller Risikostyring.

Vi fokuserer på tilpassede og praktisk gjennomførbare løsninger som dekker kundeforventninger og/eller kravene i ISO27001

Revisjon ISO 27001

Vi tilbyr gjennomføring eller assistanse i forbindelse med interne og eksterne revisjoner av ditt styringssystem for informasjonssikkerhet som følger: 

 

 • Støtte til etablering eller gjennomføring av internrevisjon

 • Full utkontraktering av internrevisjon

 • Kvalitetssikring av eksisterende internrevisjon

 • Ekstern revisjon

Trussel og sårbarhets

vurderinger

Vi hjelper deg med å etablere metodikk og prosesser som bidrar til innsikt og forståelse for risiko i alle lag av organisasjonen som underlag for iverksetting av tiltak og kontrollfunksjoner. 

Prosesser og metodikk for trussel, sårbarhets og risikovurderinger tilpasses bedriftens størrelse og kompleksitet.  

Kurs og opplæring

Vi skreddersyr kurs tilpasset dine prosesser og behov.

 • Informasjonssikkerhet

 • Styringssystem (ISMS)

 • Trussel og sårbarhetsvurderinger

 • ISO27001, (27002/3/4/5)

 • Internrevisjon - ISO27001 

 • ISO31000 Risk Management

 • NS 5814 krav til       risikovurderinger

 • Enterprise Risk Management

Interessert i kurs? Ta kontakt så sender vi deg gjerne mer informasjon og kursbeskrivelse.

Our Services
Contact
bottom of page