top of page

Kurs og opplæring

Hvordan kommer vi i gang med compliance-arbeidet?
• Hva består de ulike compliance-oppgavene av i detalj?
• Hvordan beholde en oversikt over de oppgavene vi allerede har gjort?
• Hvem gjør hva og hvor lenge?
• Hvordan kan vi vise fremdriften for ledelsen?
• Når er det på tide med vedlikehold og forbedringer?Hvordan kommer vi i gang med compliance-arbeidet? Hva består de ulike compliance-oppgavene

På kurs i Prendo skal du oppleve at dine behov for inspirasjon, ny kunnskap og innsikt ivaretas og at kurset er nyttig for deg og din bedrift. Det betyr at vi sammen må sikre et godt utbytte for alle kursdeltagere gjennom grundige forberedelser der vi tilpasser tilnærming, innhold og eksempler på anvendelser i henholdt til deltagernes ståsted og ansvarsområder. På våre kurs vil du møte kompetente, pedagogiske og engasjerende foredragsholdere som har lang erfaring med praktisk anvendelse av det faglige innholdet. Våre ansatte har også ansvar for fag og underviser både ved Universitetet i Stavanger og ved NTNU. Kursene leveres både som åpne og bedriftsinterne kurs og kan om ønskelig skreddersys med fokus på spesifikke behov og anvendelsesområder.

Prendo tilbyr kurs og opplæring på alle nivå innen risikostyring og informasjonssikkerhet. Felles for samtlige kurs er at det er etablert læringsmål knyttet til praktisk forståelse. Et kurs kan også kombineres med et mentorprogram der en rådgiver fra Prendo står til disposisjon som diskusjonspartner og faglig støtte i arbeidet med å utvikle og implementere rammeverk og metodikk i egen virksomhet etter endt kurs.

av i detalj? Hvordan beholde en oversikt over de oppgavene vi allerede har gjort?• Hvem gjør hva og hvor lenge?• Hvordan kan vi vise fremdriften for ledelsen?•

bottom of page