top of page

Revisjon

Effektiv risikostyring skaper over

Alle virksomheter møter risiko og usikkerhet i prosessen med å skape verdier på vei mot operative- og strategiske mål. Effektiv risikostyring skal skape oversikt og risikoforståelse i din virksomhet som grunnlag for å redusere og kontrollere denne usikkerheten. Prosesser og metodikk innen risikostyring bidrar til å identifisere, systematisere og rangere trusler og uønskede hendelser, samt evaluere risiko og prioritere risikoreduserende tiltak.

Risikostyringsprosessene skal gi deg ny innsikt, åpne nye mulighetsrom, redusere antall uønskede hendelser og styrke din virksomhets konkurranseevne.

I Prendo har vi lang praktisk erfaring med å tilpasse metodikk og leveranser til dine utfordringer enten du kommer fra offentlig sektor, bygg og anleggsbransjen, bank/forsikring, mekanisk industri, olje- og gassindustrien, fiskeri/sjøfart, transportsektoren, prosessindustri eller energisektoren.

Med ditt behov som utgangspunkt gjennomføres risikoanalysene; kvalitativt eller kvantitativt; på strategisk eller operativt nivå; enkelt, oversiktlig og effektivt eller med større grad av detalj og kompleksitet.

 

Felles for alle risikoanalyser gjennomført av Prendo er at tilnærmingen som velges gir deg:

 • Oversikt og forståelse for risikobildet

 • Prosess og metodikk som passer inn i din virksomhet

 • Et verktøy for effektiv distribusjon og kommunikasjon av risiko som fører til bevissthet og engasjement rundt risikohåndtering i din organisasjon

 • Et komplett utgangspunkt for egne oppdateringer av risikoanalysen, samt gjenbruk av struktur og metodikk

 

Prendo sine tjenester innen risikostyring inkluderer:

 • Risikovurderinger

 • Helhetlig risikostyring (ERM)

 • Prosjektrisikoanalyser

 • Helhetlig barrierestyring

 • Videreutvikling av risikostyring i virksomheter

 • Helhetlige sikringsrisikoanalyser for fysisk og IT-sikring

 • Operasjonelle risikoanalyser: HAZID, HAZOP, ROS

 • Risiko- og mulighetsanalyser på strategisk nivå

 • Støtte til måling og videreutvikling av sikkerhetskultur

 • Støtte til etablering av mål, strategi og handlingsplaner for kvalitet og risikostyring

 • Støtte til design og implementering av system for risikostyring

 • Støtte til design og implementering av risikobasert rammeverk for anti-hvitvasking

 • Bow-tie analyser, Bayesianske nettverksanalyser, feiltre/hendelsestreanalyser

 • Risikovurderinger av ny teknologi og/eller nye operasjoner uten historikk og med lite kunnskap

 • Vurdering av effekten av ulike risikoreduserende tiltak (ALARP, kost-nytte)

 • Design og implementering av effektiv metodikk og system for oppfølging av risikoreduserende tiltak

bottom of page